V.

Šimon Kyrenský pomáhá Ježíši nést kříž

 

„přinucen...“

Nutí ho k tomu, nemá s tím vším nic společného - šel jenom okolo.
Copak je tohle nějaký dobrý skutek?

Vojáci mají strach, že Ježíš nedojde. A tak přinutili Šimona, aby pomohl.
Proč vojákům najednou tak záleží na Ježíši? 

Kam až s Ježíšem půjde? Dojde s ním až na Golgotu?
A nebude z toho mít problémy?