o
křížové
cestě

S myšlenkou, udělat cyklus klasických zastavení křížové cesty pouze z nefigurálních fotografií, jsem si pohrával již od roku 2006. Tehdy jsem měl vizi jednoho zastavení a často jsem přemýšlel, jak a jestli uchopit celou křížovou cestu. Kompletní sada se ve skicách, myšlenkách a modlitbách rodila až do roku 2011, kdy jsem byl dostatečně spokojen s celým souborem i jednotlivými zastaveními a přistoupil jsem k vlastní realizaci fotografií a následnému počítačovému zpracování. Vznikl tak soubor fotografií, připravených pro další (re)produkci. 

Protože každý obraz k životu potřebuje diváka, rozhodl jsem se vytvořit tento web, jako jednu možnost zveřejnění. Aby se z celého cyklu nestala pouze fotogalerie alá dovolená, ale aby se ještě více zdůraznil duchovní rozměr díla, chtěl jsem k jednotlivým zastavením přidat text, tak jak to známe z klasických pobožností křížové cesty, aby se divák u každého zastavení alespoň krátce zastavil a promyslel co vidí, cítí a čte. Texty jsem si představoval podobně neortodoxní jako je vizuální zpracování a proto jsem oslovil svého bratra Vojtěcha, magistra teologie, aby mi pomohl jednotlivá zastavení zpracovat.

Pokud jste v této křížové cestě našli cokoliv pozitivního nebo užitečného pro váš život, jsem spokojen a mělo to smysl! Budu rád, když se o svůj komentář podělíte v knize návštěv a případně pomůžete šířit odkaz na tyto stránky.

o autorovi

Narodil jsem se v roce 1984 v Poličce, kde i nyní žiji a pracuji. Při osmiletém "studiu" zdejšího gymnázia se ze mě, díky okolí a vlohám po rodičích, stal grafik amatér a tím bylo mé další směřování jasné. Po výběru a výběrových řízení jsem začal studovat Zlínskou soukromou vyšší odbornou školu umění, obor grafika, kde jsem měl ideální prostor se nejenom zorientovat v praktických věcech grafického designu, ale také volného a bohémského umění. Vedle užitých počítačových projektů jsem tvořil grafické listy klasickými technikami, kresby a malby, což ve mně zanechalo hluboké stopy, které se nezapomínají. Školu jsem zakončoval cyklem, kde jsem spojil fotografii, klasický tisk z výšky a počítačovou grafiku a hledal jejich vazby a odlišnosti. Myslím že zde se zrodil můj pohled na fotografii, jako na grafickou techniku, kde mohu plně ovlivnit její výsledek. Po škole jsem začal pracovat jako grafik designer nejprve v Pardubicích a poté jsem se vrátil do mé milé Poličky...

Jakub Klimeš