I.

Ježíš odsouzen Pilátem

 

„a ven…“

Pilát nevypadá jako ten, který by chtěl Ježíše odsoudit za každou cenu.
Ale Ježíš mu to neulehčuje. 

Chce být Ježíš odsouzen? Vždyť to přece předpověděl…

Stačilo by trochu spolupracovat a Ježíš by mohl být volný. Jen trochu ustoupit…
Proč nespolupracuje?